Privacy beleid

Privacy beleid

Get It Deals respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Get It Deals is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Begrippen die in deze privacyverklaring met een hoofdletter worden aangeduid, zijn te vinden in de Gebruikersvoorwaarden.

1. Vastleggen en verwerken van gegevens
Door het gebruiken van de Website laat je bepaalde persoonlijke gegevens bij ons achter. Daarbij is onderscheid te maken tussen actief en passief verstrekte (persoons)gegevens. Actief verstrekte persoonsgegevens zijn de gegevens die je zelf op de Website hebt ingevuld. Denk bijvoorbeeld aan je naam, e-mailadres, welke worden gevraagd bij registratie op de site, of de accountinformatie die je zelf kunt aanvullen als je bent ingelogd. Ook de door jou geplaatste berichten kunnen persoonsgegevens bevatten. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die bij het surfen over de Website automatisch worden opgeslagen, zonder dat je je daar wellicht van bewust bent. Daarbij kun je denken aan het IP-adres, het besturingssysteem van je computer en de browser die je gebruikt. Als je op de Website bent ingelogd als lid, worden zowel actief als passief verstrekte persoonsgegevens bewaard. Wanneer je niet bent ingelogd, worden alleen passief verstrekte persoonsgegevens bewaard.
Door op een bewuste manier gebruik te maken van de Website, heb je grotendeels zelf in de hand welke persoonsgegevens je aan ons verstrekt. Inzage in jouw persoonsgegevens, die door ons zijn opgeslagen, heb je te allen tijde in jouw Account. Wij zullen de aan jouw Account gekoppelde persoonsgegevens – die niet al openbaar zijn – niet aan derden verstrekken, tenzij we hier wettelijk toe verplicht zijn of als je daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Een uitzondering hierop is het uitvoeren van een verzoek tot uitbetaling van het Tegoed. Hiervoor worden enkel de uiterst noodzakelijke gegevens verstrekt aan een derde partij (in dit geval de bank). In het geval van (een vermoeden van) fraude of misbruik van onze Website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Ook in het geval dat de Website wordt overgenomen door een andere eigenaar is het noodzakelijk om alle gegevens te verstrekken aan een derde partij (de nieuwe eigenaar).

2. Beveiliging van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Get It Deals maakt gebruik van beveiligde verbindingen, waarmee alle informatie tussen jou en de Website wordt afgeschermd, bijvoorbeeld wanneer jij inlogt of je registreert.

3. Actief verstrekte gegevens

Registratie
Om de door Get It Deals verdiende Korting aan jou te kunnen toewijzen, is registratie vereist. Wij slaan de door jou ingevulde persoonsgegevens op, zoals je voor- en achternaam, e-mailadres en jouw voorkeuren ten aanzien van het ontvangen van nieuwsbrieven. Bij registratie verzoeken wij je slechts enkele noodzakelijke gegevens in te vullen. Op een later moment kan je dit desgewenst zelf verder aanvullen in jouw Account.
E-mail en nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Wanneer u zich registreert voor een online account, heeft u de mogelijkheid te kiezen voor een nieuwsbrief die naar uw e-mail adres zal worden gestuurd. Door deze optie te selecteren zullen wij u met enige regelmaat een nieuwsbrief sturen met daarin de nieuwste producten, aanbiedingen, nieuws en andere interessante zaken van Get It Deals. Wanneer u niet langer nieuwsbrieven wenst te ontvangen, kunt u inloggen in uw account en de nieuwsbrief optie uitzetten. Het uitzetten zorgt ervoor dat u direct van onze nieuwsbrief-lijst wordt verwijderd.
Get It Deals behoudt zich het recht voor om voor jou belangrijke, niet-promotionele, e-mails te sturen met betrekking tot jouw Account (bijvoorbeeld over het Tegoed), ook al heb je je afgemeld voor de nieuwsbrieven en e-mails van Get It Deals.

Gebruikersnaam en wachtwoord
Je gebruikersnaam is gekoppeld aan een wachtwoord. Je bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met jouw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van jouw Account. Wanneer je vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dien je zo snel mogelijk contact met ons op te nemen, zodat wij maatregelen kunnen nemen.

Account
In jouw Account heb je inzage in de persoonsgegevens, die jij aan ons hebt verstrekt en kan je deze gegevens desgewenst wijzigen. Jouw Account is enkel toegankelijk met jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Het is niet toegestaan het wachtwoord aan derden te verstrekken om misbruik te voorkomen.

Bewaartermijn
De door jou actief aan ons verstrekte gegevens zullen wij bewaren zolang je Account in gebruik is of totdat je aangeeft dat je het Account wilt verwijderen. Als je jouw Account wilt verwijderen, kun je contact met ons opnemen.
Passief verstrekte gegevens
Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de Website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden om statistische analyses met betrekking tot de Website te kunnen maken. Onder algemene bezoekgegevens worden onder andere verstaan het IP-adres van je computer, het tijdstip van het bezoek en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt.
Gebruik van cookies
De Website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze Website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij Transacties van leden registreren. Bij registratie van Transacties worden enkel de datum/het tijdstip van de aankoop, de naam van de Webwinkel en het aankoopbedrag geregistreerd. De Website ontvangt geen creditcard nummer of andere gegevens die je invult bij het doen van een aankoop bij de Webwinkel. Het is mogelijk om cookies uit te schakelen, maar wij raden dit sterk af. Het uitschakelen van de cookies zal de functionaliteit van de Website namelijk ernstig beperken. Aankopen kunnen zonder cookies niet worden geregistreerd en de Korting kan in dat geval niet worden toegeschreven aan het Account van de lidmaatschap.
Na inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord plaatst onze Website automatisch een cookie op jouw computer om je gedurende de rest van een sessie te kunnen herkennen. Middels dit cookie kunnen wij registreren welke Webwinkels je bezoekt. Deze informatie gebruiken wij om jouw aankopen te registreren, om de verdiende Korting te kunnen toewijzen en om de Website te optimaliseren voor jouw wensen en voorkeuren.

Bewaartermijn
Wij bewaren passief verstrekte gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

4. Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze Website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van de websites van derden te lezen alvorens jouw persoonlijke gegevens aldaar in te vullen.

5. Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

6. Inzage en wijziging van persoonsgegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 54447127 Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 april 2018.